نوشته های اخیر

همه‌گیری کرونا و تعمیق شکاف جنسیتی در آسیا

به گزارش روز چهار شنبه ایرنا از برآورد جدید این مجمع مستقر در ژنو در باره شکاف جنسیتی جهانی سال ۲۰۲۱ که پیشرفت‌ها در مسیر دستیابی به برابری جنسیتی در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، آموزشی و بهداشتی را پیگیری می‌کند و در این مورد خاص در باره کشورهای آسیایی است، امروزه …

توضیحات بیشتر »